1 2 3 CTW over Europa's wegen Onze nieuwe truck

Disclaimer

De website www.ctwllogistics.nl wordt beheerd door CTW logistics. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. CTW logistics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie.

E-mail disclaimer
Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail (en eventuele bijlagen) en de tijdige ontvangst hiervan kan niet worden ingestaan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat
CTW logistics geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.
Het informele en open karakter van e-mailverkeer brengt verder met zich mee dat:

1.Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen;

2.Een e-mail computervirussen kan bevatten. CTW logistics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.
Techniek

De site is ontworpen voor schermgrootte 1024x768 en in ieder geval te bekijken met de browsers Mozilla Firefox (versie 1.5 of hoger) en Microsoft Internet Explorer (versie 6.0 of hoger).