1 2 3 CTW over Europa's wegen Onze nieuwe truck

Planning en controle

CTW Trucks

Het vervoeren van bederfelijke goederen vereist veel kennis van de transporteur.

Het wagenpark beschikt over de nieuwste koelinstallaties, die periodiek gecontroleerd worden volgens de NEN-ISO 9002 en HACCP normen, die CTW Logistics hanteert. Tevens wordt er te allen tijden door de planning en chauffeurs op toe gezien, dat de te verladen producten ook daadwerkelijk op de juiste temperatuur worden verladen.

De planning doet dit met behulp van temperatuurlijsten, verkregen via de controlerende instanties ( zoals de K.C.B.) en de chauffeurs doen dit door middel van temperatuurmeters

.